Một cuộc trò chuyện nhỏ cùng Đặng Thanh Long về làm cách nào mà The Others có thể thiết kế ra những tác phẫm nghệ thuật kinh ngạc.