Địa điểm Work Saigon?

Work Saigon là một không gian làm việc sáng tạo mở, nơi các nhân viên dxSaigon thường gặp gỡ và làm việc. Chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện DX Mornings đầu tiên tại đây vào Chủ nhật ngày 1 tháng 6, lúc 10:30 AM. Những bản đồ trên mạng đôi khi hiển thị sai địa chỉ quận, vì vậy bài viết này sẽ giúp bạn tìm được dễ dàng. Chỉ cần theo ba bước.

Tìm Work Saigon trong 3 bước

Bước 1

hot-to-get-to-work-step-1

Từ đường Trương Định quận 3, quẹo phải ở đường Điện Biên Phủ. Cả hai đều là đường một chiều.

Bước 2

hot-to-get-to-work-step-2

Quẹo phải ở hẻm đầu tiên (hẻm 267), cổng màu vàng.

Bước 3

hot-to-get-to-work-step-3

Quẹo phải vào villa kiểu Pháp, bạn đã đến nơi!

Map & Address

Also on dxMag

Write for dxMag

If you have something to say about art, design, or craft, please let us know!

(Một) 1 bình luận về “Địa điểm Work Saigon?”

Comment on this Article

Also on dxMag