Một cuộc trò chuyện nhỏ với đạo điễn Nguyễn Anh Nguyên về dự án sáng tạo Akira.
Một cuộc trò chuyện nhỏ cùng Jase Nguyễn, cha đẻ của nền nhạc bass sài gòn. Tìm hiểu về thể loại âm nhạc và những hình ảnh thiết kế tờ bướm độc đáo của Jase.
Một cuộc trò chuyện nhỏ cùng Đặng Thanh Long về làm cách nào mà The Others có thể thiết kế ra những tác phẫm nghệ thuật kinh ngạc.