Thẻ lưu trữ: muối

Thiền định trong tranh muối của nghệ sĩ Motoi Yamamoto

Khi chúng tôi bước vào Trung tâm Khoa học Meldrum vào một chiều thứ sáu, tác phẩm này đã gần như hoàn thiện. Từ độ cao hai tầng nhìn xuống, tôi có thể thấy toàn vẹn tác phẩm, như một vòng tròn khổng lồ hơn 9 mét vuông, trên nền gỗ bên dưới. Từ tâm điểm của tác phẩm, hình thành từ những vệt muối, những hình hài trừu tượng và sống động hình thành từ những lỗ trống, tưởng như xem các loài vi khuẩn vi mô sinh sôi trên một đĩa thí nghiệm khổng lồ.

Also on dxMag